System Wolierowy Combo

Woliera Combo posiada kontrukcję, w której ułożenie schodkowe poszczególnych poziomów zapewnia ptakom taką swobodę poruszania się w systemie jak i w poziomie jaka niespotykana jest w konkurencyjnych wolierach. Dodatkowo, centralnie położone gniazdo zapewnia nioskom bardzo łatwy dotęp do niego.

Bardzo dużą przewagą tego typu woliery jest konstrukcja umoż-liwiająca pełen wgląd we wszystkie poziomy woliery oraz gniazdo jednocześnie , jak również zapewnia ona bardzo łatwy dostęp do poszczególnych poziomów z osobna, gdyż ruszta umiejscowione przed gniazdami są wystarczająco mocne aby po nich chodzić. Woliera Combo spełnia wymagania KAT dla produkcji w Niemczech oraz wymagania EU.