France: First layer house a reality

After the summer holidays, LANDMECOs first Combo layer system in France will be ready.

It will be installed in an existing house with 3 rows of Combo for a total of 23.000 birds at monsieur & madame Badol, who have their own egg packing station (P’tit gone) with 180.000 layers. Their own farm is only doing cage production and they have to buy all alternative eggs from other farmers. Due to the fact that the demand for alternative eggs from the customers is increasing rapidly, they have decided to change their own production from cages to aviary in the coming years. The first house will be ready end of August and the second house will be ready beginning of next year.


Badol chooses LANDMECOs Combo layer system because of the openess of the system and the easy control and management.


Wybrane referencje

Tutaj znajdziesz wybrane referencje z całego świata. Jeśli nie znajdziesz tego, czego szukasz, zapraszamy do kontaktu

Rodzina Roulleau wybrała SKIOLDLANDMECO Combo

ze względu na wyniki dotyczące liczby jaj pozasystemowych (tzw. jajka ściółkowe), jaj systemowych oraz obsady gniazd.

Kanada – dzień otwarty na fermie Middelburg Poultry

”Wszystko wygląda bardzo dobrze, a szczególnie system płukania..."

System wolierowy Combo Plus zapewnia LANDMECO kolejnego zadowolonego klienta

Klient pochodzący z Izraela jest bardzo zadowolony ze swojego systemu Combo Plus