France: Three rearing systems are on their way - and more will follow

Sodimel experiences a lot of curiosity and interest towards LANDMECOs rearing system. 

Many potential clients showed up, as the first installation was getting finalized in an existing house, 15x95 meters, and the feed back was very positive. As most of the rearing houses in France are quite big farms where the birds are reared on the floor and most of the farmers are not yet familiar with aviary rearing, the farmers and integrations are looking for an easy-to-manage system, where the level of labor can be minimized. 


All the visitors agreed on the fact that the LANDMECO rearing solution is unique and can be the answer to what they are looking for.
Wybrane referencje

Tutaj znajdziesz wybrane referencje z całego świata. Jeśli nie znajdziesz tego, czego szukasz, zapraszamy do kontaktu

Rodzina Roulleau wybrała SKIOLDLANDMECO Combo

ze względu na wyniki dotyczące liczby jaj pozasystemowych (tzw. jajka ściółkowe), jaj systemowych oraz obsady gniazd.

Kanada – dzień otwarty na fermie Middelburg Poultry

”Wszystko wygląda bardzo dobrze, a szczególnie system płukania..."

System wolierowy Combo Plus zapewnia LANDMECO kolejnego zadowolonego klienta

Klient pochodzący z Izraela jest bardzo zadowolony ze swojego systemu Combo Plus